TỪ HẠN ĐỊNH LÀ GÌ?– Từ hạn định (DETERMINERS) là từ đứng trước một danh từ hoặc 1 cụm danh từ và trước 1 tính từ. Chính vì như thế mà từ hạn định đã không còn đứng trơ khấc mà rất cần được mang 1 danh từ hoặc một cụm danh từ theo sau. https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/tu